مجازی سازی سرور

خدمات ارزشمندی که روی سیستم عامل ESXi می‌توان ارائه داد شامل:

• کاهش تعداد سرورهای سخت افزاری
• تبدیل سرورهای فیزیکی به ماشین‌های مجازی
• کاهش هزینه مربوط به سیستم خنک کننده
• کاهش فضای مورد نیاز برای نگهداری سرورها
• کاهش کابل‌کشی
• کاهش میزان مصرف برق
• مدیریت و کنترل متمرکز و موثرتر
• افزایش Availability سرورها
• افزایش Redundancy سرورها
• استفاده و تخصیص بهینه و موثرتر منابع سخت افزاری سرور
• امنیت بالاتر
• امکان ارتقاء و توسعه سرورها و ماشین های مجازی در چند دقیقه
• کاهش Down Time