مجازی سازی سرور

خدمات ارزشمندی که روی سیستم عامل ESXi می‌توان ارائه داد شامل:

• كاهش تعداد سرورهای سخت افزاری
• تبديل سرورهای فيزيكي به ماشين‌هاي مجازی
• كاهش هزينه مربوط به سيستم خنك كننده
• كاهش فضاي مورد نياز براي نگهداري سرورها
• كاهش كابل‌كشي
• كاهش ميزان مصرف برق
• مديريت و كنترل متمركز و موثرتر
• افزايش Availability سرورها
• افزايش Redundancy سرورها
• استفاده و تخصيص بهينه و موثرتر منابع سخت افزاري سرور
• امنيت بالاتر
• امكان ارتقاء و توسعه سرورها و ماشين هاي مجازي در چند دقيقه
• كاهش Down Time