امنیتی تطبیق پذیر و دارای بیشترین تکنولوژی های هوش مصنوعی

Bitdefender advanced business security حفاظتی همه جانبه برای دسکتاپهای فیزیکی و مجازی، سرورها، موبایل و ضد هرزنامه برای میل باکسهای exchange فراهم می کند.
همه این موارد از طریق یک کنسول قابل مدیریت خواهد بود.