مجازی سازی

 

مجازی‌سازی یا Virtualization یک مسیر اجتناب‌ناپذیر پیش روی سازمان‌ها و شرکت‌ها است. مجازی‌سازی سرور استفاده همزمان سیستم عامل‌های گوناگون از یک سخت‌افزار واحد و یا چند سخت‌افزار مجزا به صورت یکپارچه را برای مدیران شبکه فراهم خواهد کرد. پیشگامان فناوری آرتین با استفاده از سیستم عامل ESXi شرکت VMware می‌تواند قابلیت‌های ذیل را برای شبکه شما فراهم کند:

 

  ۱ كاهش تعداد سرورهای سخت‌افزاری

  ۲ تبديل سرورهای فيزيكی به ماشين‌های مجازی

  ۳ كاهش هزينه مربوط به سيستم خنك كننده

  ۴ كاهش فضای مورد نياز براي نگهداری سرورها

  ۵ كاهش كابل‌كشی

  ۶ كاهش ميزان مصرف برق

  ۷ مديريت و كنترل متمركز و موثرتر

  ۸ افزايش Availability سرورها و ماشين‌های مجازی

  ۹ افزايش Redundancy سرورها و ماشين‌های مجازی

  ۱۰ استفاده و تخصيص بهينه و موثرتر منابع سخت‌افزاری سرورها

  ۱۱ امنيت بالاتر

  ۱۲ امكان ارتقا و توسعه سرورها و ماشين‌های مجازی در چندين دقيقه

  ۱۳ كاهش  Down Time

  ۱۴ و ….

 

 

 

 

برخی از افراد به اشـتباه گمـان مـی‌کننـد مجـازی‌سـازی تنهـا مختص مراکـزداده یـا دیتـاسـنترهـای بــزرگ مــی‌باشــد، در صــورتی کــه ایــن تصــوری کــاملا اشــتباه اســت. شــرکت‌هــای پیشــرو در زمینــه مجازی‌سازی ایـن تکنولـوژی را جهـت اسـتفاده بـرای رده‌ی وسـیعی از شـبکه‌هـا طراحـی کـرده‌انـد.

از شبکه‌های کوچک با یک سـرور گرفتـه تـا دیتـا سـنترهـای بـزرگ بـا ده‌هـا یـا صـدها سـرور و سـرویس دهنده. همان طور که پیشـتر نیـز اشـاره شـد مجـازی سـازی بـا مزایـای خـود طیف گسـترده‌ای از نیازهــای ســازمان‌هــا و افــراد را در جهــت اســتفاده بهینــه‌تــر از منــابع، صــرفه‌جــویی و پایــداری سرویس‌ها مرتفع می‌سازد.

 

 

 

با این فناوری یک لایه نرم‌افزاری به نام Hypervisor  بین ماشین‌های مجازی و سخت‌افزار قرار می‌گیرد و قلب مجازی سازی همان ماشین‌های مجازی است. در این روش ماشین‌های مجازی کاملا از هم تفکیک شده و به یکدیگر وابستگی ندارند. وظیفه Hypervisor تخصیص داینامیکی منابع سخت‌افزاری به ماشین‌های مجازی در هنگام نیاز آنها و آزاد سازی منابع است. در ابتدا نرم افزار مجازی‌ساز یا همان Hypervisor برروی سخت‌افزار سرور نصب می‌گردد و سپس در درون آن به تعداد مورد نیاز ماشین مجازی تعریف می‌گردد. پس از این مرحله هر ماشین مجازی مانند یک سخت‌افزار مستقل عمل می‌کند که می‌توان برروی آن سیستم عامل دلخواه را نصب کرده و سپس سرویس‌ها را راه‌اندازی نمود. در حالت پیشرفته‌تر می توان سخت افزار چندین سرور مختلف را به صور منطقی با یکدیگر جهت مجازی سازی تجمیع نمود و کل منابع را به صورت تجمیعی در اختیار یک Hypervisor قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

تماس با ما

تماس: (۵خط) ۹۱۰۰۱۰۳۷-۰۲۱ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۵ عصر

آدرس: تهران، جنت‌آباد جنوبی، نرسیده به بلوارآیت‌الله کاشانی، نبش کوچه اول، پلاک ۲۰، طبقه ۳، واحد ۳